Bjerghønen

Truet af sygdom

Bjerghønen Leptodactylus fallax, er en af verdens største frøer og lever kun i Montserrat og Dominica. Frøen er i dag kritisk truet ifølge IUCN Red List. Frøen er blandt andet truet fordi mennesker har indsamlet den, idet at den som navnet antyder, smager af kylling. I dag er der kun ca. 100 vilde frøer tilbage i naturen. Den største trussel skyldes dog sygdommen chytridiomycosis som skyldes en meget smitsom bakterie som brød ud i Dominica in 2002 og i Montserrat in 2009, som er skyld i at populationen er faldet med mere end 90%.