Foto: Silas Orbe

Større projekter

Læs om vores projekter

Planlagte/Igangværende byggeprojekter

  • 1. salen i den gamle bygning???
  • Australienanlæg i det gamle formidlingscenter
  • Karantæne/medicinalrum/backstage faciliteter i kælderen i den gamle Totalbank
  • “Gift-rum” i form af felttelt med udsigt til giftslanger i deres naturlige habitater med fokus på Læger uden Grænsers arbejde.
  • Komodohus mellem den nye bygning og den gamle bygning.
  • Udendørs lemuranlæg koblet til Madagaskaranlægget in dendørs
  • FÆRDIG! Nyt indgangsparti med større souvenirsalg, eventlokale og personlaerum!
  • FÆRDIG! Madagaskaranlæg med fokus på unikke dyrearter, heriblandt stråleskildpadder, flotte gekkoer og søde lemurer.
  • FÆRDIG! Nyt Asien-anlæg. Her sætter Terrariet fokus på specielt truede skildpaddearter fra Sydøstasien. Arter som med stor sandsynlighed bliver del af udstillingen bliver vietnamesisk æskeskildpadde, kinesisk krokodilleøgle, næsehornssnog og mangrovesnog.
  • FÆRDIG! Udstilling om Danmarks padder og krybdyr i formidlingscentret. Her skal fokus være på de danske arter heriblandt arter såsom løvfrø, strandtudse og grønbroget tudse.

Samlet masterplan

Projekterne i denne masterplan er langt hen ad vejen unikke og målet er at sætte Terrariet som zoologisk institution endnu mere på landkortet for besøgende og elever i skoletjenesten. Terrariet vil også udvide samarbejdet med internationale organisationer og kollegaer omkring udstilling, formidling og bevaring af krybdyr og padder.

Terrariet arbejder konstant på at tiltrække interesserede fonde og sponsorer til at føre visionerne ud i virkeligheden.

Bevarelse af Danmarks krybdyr og padder

Alle arter af de danske krybdyr og padder er mere eller mindre truede. For 50 år siden var der 5 gange så mange individer og nogle arter er nu helt uddøde i den danske natur.

 

Slangernes giganter

Med en ny spændende udstilling om Anakondaen og Netpytonen vil Terrariet sætte de to arter op mod hinanden, lave spændende formidling om kæmpeslangerne, deres habitater og deres vigtighed i økosystemerne.

 

Komodo

Selvom de store øgler ser frygtindgydende ud og er til stor fare for mennesker, ser dele af lokalbefolkningen de store dinosaur-lignende skabninger som guder. Desværre er komodovaranen alligevel nogle steder udryddelsestruet pga. menneskelige aktiviteter

 

Ørken

En habitattype der ikke ses ofte i zoologiske haver er ørkener. Og det er på trods af, at det dækker 1/3 af jordens landdele og at sandørkener hvert eneste år øger deres areal. I Terrariets ørken vil der være et bredt udvalg af spændende krybdyr med hver deres unikke egenskab og historie.