Større projekter

Læs om vores projekter

Samlet masterplan

Projekterne i denne masterplan er langt hen ad vejen unikke og målet er at sætte Terrariet som zoologisk institution endnu mere på landkortet for besøgende og elever i skoletjenesten. Terrariet vil også udvide samarbejdet med internationale organisationer og kollegaer omkring udstilling, formidling og bevaring af krybdyr og padder.

Terrariet arbejder konstant på at tiltrække interesserede fonde og sponsorer til at føre visionerne ud i virkeligheden.

Bevarelse af Danmarks krybdyr og padder

Alle arter af de danske krybdyr og padder er mere eller mindre truede. For 50 år siden var der 5 gange så mange individer og nogle arter er nu helt uddøde i den danske natur.

 

Slangernes giganter

Med en ny spændende udstilling om Anakondaen og Netpytonen vil Terrariet sætte de to arter op mod hinanden, lave spændende formidling om kæmpeslangerne, deres habitater og deres vigtighed i økosystemerne.

 

Komodo

Selvom de store øgler ser frygtindgydende ud og er til stor fare for mennesker, ser dele af lokalbefolkningen de store dinosaur-lignende skabninger som guder. Desværre er komodovaranen alligevel nogle steder udryddelsestruet pga. menneskelige aktiviteter

 

Ørken

En habitattype der ikke ses ofte i zoologiske haver er ørkener. Og det er på trods af, at det dækker 1/3 af jordens landdele og at sandørkener hvert eneste år øger deres areal. I Terrariets ørken vil der være et bredt udvalg af spændende krybdyr med hver deres unikke egenskab og historie.