Forskningsprojekt?

Mulighederne er mange

Foto: Christine G. Pedersen

Spændende forskningsmuligheder

På Terrariet møder gæsterne krybdyr og padder fra hele verden. De kommer helt tæt på og gennem aktiv formidling tager de en god oplevelse med hjem, som forhåbentlig får dem til tænke en ekstra gang på naturen og de udfordringer som den i dag står over for.

Terrariets formidling bygger oven på faktuel viden og vi har en vision om at deltage og bidrage til forskning og vidensindsamling som er afgørende for arternes videre bevarelse og forståelse for vores natur. Et af de vigtigste kriterier for naturbevarelse er lige netop forskning for at opnå større indsigt i dyrearters adfærds- og populationsbiologi. Dette gælder både de hjemmehørende og de eksotiske arter fra resten af verden.

På Terrariet vil vi gerne tilegne os både ny og anvendelig viden, så vi blandt andet kan sikre de bedste betingelser for pasning og pleje af vores arter, samtidigt med, at vi kan bidrage til forskning inden for bl.a. zoologisk medicin.  Derfor byder vi store og små forskningsprojekter velkommen. Vores unikke samling af ellers svært tilgængelige arter giver universiteter mulighed for at forske og tilegne sig viden inden for bl.a. adfærd, gift, populationsbiologi og formidling. Terrariets deltager både i  bachelor og specialeprojekter, samt store internationale forskningsprojekter. Alle projekter på Terrariet foregår med stor respekt for vores dyr og er derfor forsøgt begrænset i brugen af invasive metoder.

Herunder kan du se eksempler på mulige forskningsprojekter, samt finde inspiration i vores allerede afsluttede projekter i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense.

FORMIDLING

 • Publikums brug af skiltning, “Aratag” eller anden formidling.
 • Dyrenes popularitet – hvad bruger gæsterne sin tid på?
 • Sæsonbetinget forskel hos publikum (publikumstyper, forventninger mm.)
 • Skoletjensten – betydning, forbedringer, kvalitet mm.
 • Marketing på Facebook og Instagram.
 • Formidling om etik i zoos
 • Brugerundersøgelser/ gæsteoplevelser

BEVARELSE

REPRODUKTION

 • Optimering af ex situ avlsprogrammer ( f.eks. hos arterne: C. galbinifrons, S. crocodilurus, C. cornuta, C. mccordi, M. annamensis)
 • Abiotiske og biotiske faktorer, som har indvirkning på avlsarbejde.
 • Vidensindsamling om succesrate, dødelighed, avlsforhold hos andre zoos/institutioner

GIFT

 • Giftes virkning og bestanddele
 • Evolution af gift hos krybdyr og padder
 • Formidling af giftes virkning, medicinal arbejde med gift, bevarelse af giftslanger og evolutionære udvikling.
 • Kulturelle forskelle på opfattelse/behandling/udnyttelse mm. af giftige dyr.

TRIVSEL

 • Optimering af abiotiske faktorer i anlæg (vandkvalitet, lyskilder, indretning)
 • Stressniveau hos dyr i zoologiske anlæg/formidlingsdyr
  • Herunder forfinelse af metoder til håndtering
 • Vækst og trivsel med afsæt i foder
 • Etik i zoologiske haver

 

ADFÆRD

 • Adfærd hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Surikaters vagtsystem i familiegruppen
 • Komodovaraners adfærd efter lukketid / brugen af deres anlæg
 • Kommunikation/hørelse hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Paryktamariners kommunikation i familiegruppen
  • Slangers begrænsede høresans/ høresansen hos øgler/skildpadder mm.

ANDET

 • Databehandling af zoodata på fodringer
 • Udvikling af et ourdoorforløb
 • Integration af FNs verdensmål
 • Bæredygtighed i moderne zoos
 • Design/ planlægning af nyt Australien anlæg
  • Videre arbejde med et af de tidligere projekter som du kan se herunder

Igangværende projekter

Conservation of the natterjack toad in Denmark

Dyr: Epidalea calamita
Projekt: virksomhedsprojekt 2022 og speciale 2023

Projektet har til formål at undersøge populationen af den truede strandtudse på Helnæs og Torø i samarbejde med Assens Kommune. Standtudsen er i tilbagegang i Danmark og populationen er faldende. Projektet vil derfor kigge nærmere på naturområder i blandt andet Ungersbjerge og Gyldensteen stand for at undersøge hvorvidt de er egnede til at kunne genudsætte strandtudsen i fremtiden.

 

Dette projekt var startskuddet til vores strandtudseprojekt. Her har vi indsamlet forældredyr fra den population på Fyn som har det bedst. Nu er vi ved at opdrætte strandtudser her hos os på Terrariet og de skal genudsættes når de bliver gamle nok. Du kan se både forældredyrene, haletudserne og vores mindste strandtudser oppe i haven.

 

This project will investigate the natterjack toad populations at Helnæs and Torø in collaboration with Assens municipality. Moreover, we will look at other areas like Ungersbjerge, Gyldensteen Strand etc. to test if a future reintroduction of natterjack toads would be a possibility

Du kan læse mere om projektet her

Gennemførte projekter

Toxic protein identification in Komodo dragon (Varanus komodoensis) saliva

Dyr: Varanus komodoensis
Projekt: bachelorprojekt 2022

Spytprøver fra vores Komodo varan hun analyseres igennem kromatografi (en teknik som anvendes til at adskille kemiske stoffer) og massespektrometri (analytisk teknik hvor kemiske stoffer ioniseres og adskilles ud fra deres masse/ladnings-forhold) for at kunne sekventere proteinerne. Efterfølgende bliver de toxiske proteiner undersøgt

 

Saliva sample from a Varanus komodoensis. The saliva will be analyzed using chromatography and mass spectrometry to find the sequences for proteins. Additionally the toxic proteins will be identified by search engines.

Udklip fra TV2Fyn af Anders Høgh

Night activity of the Reticulated python

Dyr: Malayopython reticulatus
Projekt: bachelor 2021

Adfærd hos slanger i fangenskab observeres oftest om dagen. I dette studie undersøges nataktiviteten hos netpython om natten ved brug af infrarøde kameraer til sammenligning med adfærden som observeres om dagen

Nataktivitet hos den grønne anakonda

Dyr: Eunectes murinus
Projekt: bachelor 2021

Dette projekt undersøger hvordan den grønne anakonda bevæger sig i aften- og nattetimerne til sammenligning med dagtimerne. Derudover undersøges det hvorvidt adfærden imellem forskellige arter i boa familien adskiller sig

Population validation and restoration of Natterjack Toads

Dyr: Epidalea calamita
Projekt: master thesis 2020

Projektet undersøger tilstanden for populationen af den truede strandtudse på Torø, Hælnæs og Ungersbjerge i Assens kommune

Udvikling af formidlingsudstilling om slangegift med VR og tilhørende 360° video

Projekt: master thesis 2020

Dette projekter undersøger hvordan virtual reality (VR) kan bidrage til formidling og til at skabe interesse hos gæsterne til bevarelse af truede giftslanger

UVA og UVB-lysets påvirkning på foderpræferencer hos Cyclura cornuta

Dyr: Cyclura cornuta
Projekt: master thesis 2019

 

Guidelines til identifikation af vilde versus fangenskabsopdrættede skildpadder

Projekt: bachelor 2019

Projektet undersøger hvordan man fysisk kan se forskel på om en skildpadde er opdrættet i fangenskab og om skildpadden er klækket i naturen.

Stresshormoner i slangers afføring før og efter håndtering

Projekt: bachelor 2019

Ude godt, hjemme bedst? Læringsudbytte af formidling I et uformelt kontra et formelt læringsmiljø for gymnasieelever

Projekt: master thesis 2019

Dette projekt undersøger hvordan interessen og motivationen for STEM fagene (science, engenieering, technology og matematics) kan øges igennem zoologiske haver som et uformelt læringsmiljø

Ynglefænologi hos vietnamesisk æskeskildpadde

Dyr: Cuora galbinifrons
Projekt: bachelorprojekt 2019

Tilstedeværelsen af løvfrø (Hyla arborea) på Fyn og en bedømmelse af den generelle vandhulskvalitet i udbredelsesområdet

Dyr: Hyla arborea                                                                                                                                
Projekt: master thesis 2017

Løvfrøen var formodet uddød på Fyn i 1980erne, og dette projektet undersøger fundet af en løvfrø i Bodebjerg på Fyn i starten af dette årtusind.

Danske zoologiske havers rolle som formidlere af miljøproblemer: Case study om plastikforurening i havet

Projekt: master thesis 2017

Betydning af den levende formidling om træning af komodovaraner

Dyr: Varanus komodoensis
Projekt: master thesis 2017

Conservation of the Critically Endangered Indonesian Box Turtle under the One Plan Approach

Dyr: Cuora galbanifrons
Projekt: bachelor 2015

Tidligere virksomhedsprojekter

Måling af hørelse på Afrikansk Sporeskildpadde med hjernestammeaudiometri

Dyr: Centrochelys sulcata
Projekt: virksomhedsprojekt 2021

Måling af skildpadde hørelse ved brug af hjernestammeaudiometri. Ved denne metode måler man hjernestammeaktiviteten når øret udsættes for lyd. Dette gøres ved at placere elektroder på hovedet af dyret i elektrodegel og derefter måle de elektriske impulser som sendes fra øret til hjernen. Ved denne metode er det muligt at vurdere ved hvilke frekvenser og lydstyrker hørelsen er mest følsom hos den afrikanske sporeskildpadde

Pasningsvejledning og planlægning af nye anlæg til Bjerghøne

Dyr: Leptodactylus fallax
Projekt: virksomhedsprojekt 2020

Udarbejdelse af pasningsvejledning og planlægning af nye anlæg til Bjerghøne

 

Udarbejdelse af skilte med sammenfattende budskab om terrariets formidlingsprojekter til den nye indgang

Projekt: virksomhedsprojekt 2020

Formidling af Terrariets rolle i bevarelse. I projektet blev der lavet skilte som sammenfattede budskabet om Terrariets formidlingsprojekter til den nye indgang

 

Skriftlig formidling tilknyttet Madagaskarudstillingen

Projekt: virksomhedprojekt 2020

Udvikling af formidlingsudstilling om slangegift med VR

Projekt: virksomhedsprojekt 2019

Undervisningstilbud om gift til gymnasier

Projekt: virksomhedprojekt 2018

Træning af surikater og næsehornsleguan

Dyr: Suricata suricatta og Cyclura cornuta
Projekt: virksomhedprojekt 2018

Virksomhedsprojekt? 

Formålet med virksomhedsprojektet er at blive en del af dagligdagen i en zoologisk have – foruden selve projektet som sker i direkte samarbejde med en af forskerne fra Biologisk Institut. Ligegyldig hvilket projekt du som studerende arbejder med, deltager du også i arbejdet med de daglige rutiner som findes i en zoologisk have.
Du vil derfor som studerende indgå i dagligdagen hos os på Terrariet på lige fod med alle andre. Du kommer til at arbejde tæt sammen med både Terrariets formidlings- og eventkoordinator samt vores bevarelseskoordinator. Dermed får du som biologistuderende et direkte indblik i, hvilke arbejdsopgaver man som biolog kan have og hvordan dagligdagen ser ud når man arbejder som biolog i en zoologisk have.

Arbejdsopgaverne og udbyttet kan derfor omhandle:

 • At hjælpe med formidlingsopgaver på Terrariet
 • At lave eller opdatere formidlingsskilte fra udstillingen
 • At få et indblik i registreringen af dyr i ZIMS (Zoological Information Management System)
 • At hjælpe til med diverse ansøgninger eller de årlige opdateringer på avlsprogrammer
 • At hjælpe dyrepasserne
 • Forefaldende opgaver
 • Klargøring af butik og betjening af gæster
 • Ud af huset opgaver relateret til projektet

Har du et projekt i tankerne? Har du lyst til at skrive et projekt hos Terrariet?

Så er du meget velkommen til at kontakte Rikke Nielsen, som er koordinator for forskningsprojekter på rn@terrariet.dk