Forskningsprojekt?

Mulighederne er mange

Foto: Christine G. Pedersen

Spændende forskningsmuligheder

På Terrariet møder gæsterne krybdyr og padder fra hele verden. De kommer helt tæt på og gennem aktiv formidling tager de en god oplevelse med hjem, som forhåbentlig får dem til tænke en ekstra gang på naturen og de udfordringer som den i dag står over for.

Terrariets formidling bygger oven på faktuel viden og vi har en vision om at deltage og bidrage til forskning og vidensindsamling som er afgørende for arternes videre bevarelse og forståelse for vores natur. Et af de vigtigste kriterier for naturbevarelse er lige netop forskning for at opnå større indsigt i dyrearters adfærds- og populationsbiologi. Dette gælder både de hjemmehørende og de eksotiske arter fra resten af verden.

På Terrariet vil vi gerne tilegne os både ny og anvendelig viden, så vi blandt andet kan sikre de bedste betingelser for pasning og pleje af vores arter, samtidigt med, at vi kan bidrage til forskning inden for bl.a. zoologisk medicin.  Derfor byder vi store og små forskningsprojekter velkommen. Vores unikke samling af ellers svært tilgængelige arter giver universiteter mulighed for at forske og tilegne sig viden inden for bl.a. adfærd, gift, populationsbiologi og formidling. Terrariets deltager både i  bachelor og specialeprojekter, samt store internationale forskningsprojekter. Alle projekter på Terrariet foregår med stor respekt for vores dyr og er derfor forsøgt begrænset i brugen af invasive metoder.

Herunder kan du se eksempler på mulige forskningsprojekter, samt finde inspiration i vores allerede afsluttede projekter i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense.

FORMIDLING

 • Publikums brug af skiltning, “Aratag” eller anden formidling.
 • Sæsonbetinget forskel hos publikum (publikumstyper, forventninger mm.)
 • Skoletjensten – betydning, forbedringer, kvalitet mm.
 • Marketing på Facebook og Instagram.
 • Formidling om etik i zoos
 • Brugerundersøgelser/ gæsteoplevelser

BEVARELSE

REPRODUKTION

 • Optimering af ex situ avlsprogrammer ( f.eks. hos arterne: C. galbinifrons, S. crocodilurus, C. cornuta, C. mccordi, M. annamensis)
 • Abiotiske og biotiske faktorer, som har indvirkning på avlsarbejde.
 • Vidensindsamling om succesrate, dødelighed, avlsforhold hos andre zoos/institutioner

GIFT

 • Giftes virkning og bestanddele
 • Evolution af gift hos krybdyr og padder
 • Formidling af giftes virkning, medicinal arbejde med gift, bevarelse af giftslanger og evolutionære udvikling.
 • Kulturelle forskelle på opfattelse/behandling/udnyttelse mm. af giftige dyr.

TRIVSEL

 • Optimering af abiotiske faktorer i anlæg (vandkvalitet, lyskilder, indretning)
 • Stressniveau hos dyr i zoologiske anlæg/formidlingsdyr
  • Herunder forfinelse af metoder til håndtering
 • Vækst og trivsel med afsæt i foder
 • Etik i zoologiske haver

 

ADFÆRD

 • Adfærd hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Surikaters vagtsystem i familiegruppen
 • Komodovaraners adfærd efter lukketid / brugen af deres anlæg
 • Kommunikation/hørelse hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Paryktamariners kommunikation i familiegruppen
  • Slangers begrænsede høresans/ høresansen hos øgler/skildpadder mm.

ANDET

 • Udvikling af et ourdoorforløb
 • Integration af FNs verdensmål
 • Bæredygtighed i moderne zoos
 • Design/ planlægning af nyt Australien anlæg
  • Videre arbejde med et af de tidligere projekter som du kan se herunder

Igangværende projekter

Måling af hørelse på Afrikansk Sporeskildpadde med hjernestammeaudiometri
Dyr: Centrochelys sulcata
Projekt: virksomhedsprojekt 2021

Måling af skildpadde hørelse ved brug af hjernestammeaudiometri. Ved denne metode måler man hjernestammeaktiviteten når øret udsættes for lyd. Dette gøres ved at placere elektroder på hovedet af dyret i elektrodegel og derefter måle de elektriske impulser som sendes fra øret til hjernen. Ved denne metode er det muligt at vurdere ved hvilke frekvenser og lydstyrker hørelsen er mest følsom hos den afrikanske sporeskildpadde

Gennemførte projekter

Night activity of the Reticulated python
Dyr: Malayopython reticulatus
Projekt: bachelor 2021

Adfærd hos slanger i fangenskab observeres oftest om dagen. I dette studie undersøges nataktiviteten hos netpython om natten ved brug af infrarøde kameraer til sammenligning med adfærden som observeres om dagen

Nataktivitet hos den grønne anakonda
Dyr: Eunectes murinus
Projekt: bachelor 2021

Dette projekt undersøger hvordan den grønne anakonda bevæger sig i aften- og nattetimerne til sammenligning med dagtimerne. Derudover undersøges det hvorvidt adfærden imellem forskellige arter i boa familien adskiller sig

Population validation and restoration of Natterjack Toads
Dyr: Epidalea calamita
Projekt: master thesis 2020

Projektet undersøger tilstanden for populationen af den truede strandtudse på Torø, Hælnæs og Ungersbjerge i Assens kommune

Udvikling af formidlingsudstilling om slangegift med VR og tilhørende 360° video
Projekt: master thesis 2020

Dette projekter undersøger hvordan virtual reality (VR) kan bidrage til formidling og til at skabe interesse hos gæsterne til bevarelse af truede giftslanger

UVA og UVB-lysets påvirkning på foderpræferencer hos Cyclura cornuta
Dyr: Cyclura cornuta
Projekt: master thesis 2019

 

Guidelines til identifikation af vilde versus fangenskabsopdrættede skildpadder
Projekt: bachelor 2019

Projektet undersøger hvordan man fysisk kan se forskel på om en skildpadde er opdrættet i fangenskab og om skildpadden er klækket i naturen.

Stresshormoner i slangers afføring før og efter håndtering
Projekt: bachelor 2019
Ude godt, hjemme bedst? Læringsudbytte af formidling I et uformelt kontra et formelt læringsmiljø for gymnasieelever
Projekt: master thesis 2019

Dette projekt undersøger hvordan interessen og motivationen for STEM fagene (science, engenieering, technology og matematics) kan øges igennem zoologiske haver som et uformelt læringsmiljø

Ynglefænologi hos vietnamesisk æskeskildpadde
Dyr: Cuora galbinifrons
Projekt: bachelorprojekt 2019
Tilstedeværelsen af løvfrø (Hyla arborea) på Fyn og en bedømmelse af den generelle vandhulskvalitet i udbredelsesområdet
Dyr: Hyla arborea                                                                                                                                
Projekt: master thesis 2017

Løvfrøen var formodet uddød på Fyn i 1980erne, og dette projektet undersøger fundet af en løvfrø i Bodebjerg på Fyn i starten af dette årtusind.

Danske zoologiske havers rolle som formidlere af miljøproblemer: Case study om plastikforurening i havet
Projekt: master thesis 2017
Betydning af den levende formidling om træning af komodovaraner
Dyr: Varanus komodoensis
Projekt: master thesis 2017
Conservation of the Critically Endangered Indonesian Box Turtle under the One Plan Approach
Dyr: Cuora galbanifrons
Projekt: bachelor 2015

Tidligere virksomhedsprojekter

Pasningsvejledning og planlægning af nye anlæg til Bjerghøne
Dyr: Leptodactylus fallax
Projekt: virksomhedsprojekt 2020

Udarbejdelse af pasningsvejledning og planlægning af nye anlæg til Bjerghøne

 

Udarbejdelse af skilte med sammenfattende budskab om terrariets formidlingsprojekter til den nye indgang
Projekt: virksomhedsprojekt 2020

Formidling af Terrariets rolle i bevarelse. I projektet blev der lavet skilte som sammenfattede budskabet om Terrariets formidlingsprojekter til den nye indgang

 

Skriftlig formidling tilknyttet Madagaskarudstillingen
Projekt: virksomhedprojekt 2020
Udvikling af formidlingsudstilling om slangegift med VR
Projekt: virksomhedsprojekt 2019
Undervisningstilbud om gift til gymnasier
Projekt: virksomhedprojekt 2018
Træning af surikater og næsehornsleguan
Dyr: Suricata suricatta og Cyclura cornuta
Projekt: virksomhedprojekt 2018

Har du et projekt i tankerne? Har du lyst til at skrive et projekt hos Terrariet?

Så er du meget velkommen til at kontakte Rikke Ø. Nielsen, som er koordinator for forskningsprojekter på rn@terrariet.dk