Forskningsprojekt?

Mulighederne er mange

Foto: Christine G. Pedersen

Spændende forskningsmuligheder

 

På Terrariet møder gæsterne krybdyr og padder fra hele verden. De kommer helt tæt på og gennem aktiv formidling tager de en god oplevelse med hjem, som forhåbentlig får dem til tænke en ekstra gang på naturen og de udfordringer den står over for.

Terrariets formidling bygger oven på faktuel viden og vi har en vision om at deltage og bidrage til forskning og vidensindsamling afgørende for videre bevarelse og forståelse af dyrearter i naturen. Et af de vigtigste kriterier for naturbevarelse er lige netop forskning for bedre indsigt i dyrearters adfærds- og populationsbiologi. Dette gælder både hjemmehørende arter, samt eksotiske arter fra resten af verden.

Vi på Terrariet vil gerne tilegne os anvendelig viden inden for de bedste betingelser for pasning og pleje af vores arter i Terrariet, samt bidrage til forskning inden for bl.a. zoologisk medicin.  Derfor byder vi store og små forskningsprojekter velkommen. Vores unikke samling af ellers svært tilgængelige arter giver mulighed for universiteter for at forske og tilegne sig viden inden for bl.a. adfærd, gifte, populationsbiologi og formidling. Terrariets deltager i  bachelor og specialeprojekter, samt store internationale forskningsprojekter. Alle projekter på Terrariet foregår med stor respekt for vores dyr og er derfor forsøgt begrænset i brugen af invasive metoder.

Her kan du se mulige forskningsprojekter.

Har du noget lignende i tankerne, er du også meget velkommen til at kontakte Natasha Pedersen, som er koordinator for forskningsprojekter på np@terrariet.dk

 

FORMIDLING

 • Publikums brug af skiltning, “Aratag” eller anden formidling.
 • Sæsonbetinget forskel hos publikum (publikumstyper, forventninger mm.)
 • Skoletjensten – betydning, forbedringer, kvalitet mm.
 • Marketing på Facebook og Instagram.

BEVARELSE

REPRODUKTION

 • Optimering af ex situ avlsprogrammer ( f.eks. hos arterne: C. galbinifrons, S. crocodilurus, C. cornuta, C. mccordi, M. annamensis)
 • Abiotiske og biotiske faktorer, som har indvirkning på avlsarbejde.
 • Vidensindsamling om succesrate, dødelighed, avlsforhold hos andre zoos/institutioner

GIFT

 • Giftes virkning og bestanddele
 • Evolution af gift hos krybdyr og padder
 • Formidling af giftes virkning, medicinal arbejde med gift, bevarelse af giftslanger og evolutionære udvikling.
 • Kulturelle forskelle på opfattelse/behandling/udnyttelse mm. af giftige dyr.

TRIVSEL

 • Optimering af abiotiske faktorer i anlæg (vandkvalitet, lyskilder, indretning)
 • Stressniveau hos dyr i zoologiske anlæg/formidlingsdyr
 • Vækst og trivsel med afsæt i foder

 

ADFÆRD

 • Adfærd hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Surikaters vagtsystem i familiegruppen, komodovaraners adfærd efter lukketid,
 • Kommunikation/hørelse hos krybdyr/padder/pattedyr
  • Paryktamariners kommunikation i familiegruppen, slangers begrænsede høresans, høresansen hos øgler, høresansen hos skildpadder mm.