FN's verdensmål

Bæredygtig omstilling

Foto: Klaus Laursen

Terrariets arbejde med en bæredygtig omstilling

 

Terrariets mission om at omdanne en god oplevelse for vores gæster til ønsket om at gøre en forskel for naturen skal understøttes af en gennemgribende bæredygtig omstilling hos Terrariet som virksomhed. Vores vision er, at arbejde stratetisk og målrettet efter en bæredygtig fremtid sammen med en høj standard inden for dyrehold, formidling, forskning og de besøgenes oplevelse – i håbet om at bidrage så meget som muligt til bevarelsen af dyrearter i deres naturlige habitat.

Denne vision indebærer for os specielt formidling af begreber som biodiversitet, bæredygtighed og naturgeneopretning, som er hovedessensen i verdensmålene 14 og 15.

Terrariet er stærkt forankret i lokalsamfundet, hvor fokus derfor desuden er placeret ved verdensmålene 8 og 11.

Læs mere om de enkelte verdensmål på www.verdensmaalene.dk

Terrariet deltager i projektet Grøn Cirkulær Omstilling, hvor vi i samarbejde med partnerne på projektet får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. Hertil følger et indkøb af en fagkyndig konsulent fra PlanMiljø, som rådgiver Terrariet i en gennemgribende grøn omstilling i virksomheden med særligt fokus på CO2-aftryk, Green Key Certificering og grønnere eventtilbud til vores gæster.

Udarbejdet med hjælp fra DestinationFyn

 

 

 

HAR DU EN GOD IDE?

Vi håber, at du, som læser, kan drage inspiration af vores arbejde.
Måske til at påbegynde din egen bæredygtige omstilling?
Til nye spændende samarbejder eller til rådgivning af vores process?

Har du en god idé til et samarbejde, en innovativ løsning eller noget god erfaring, som kan løse en bæredygtig problemstilling?

Skriv endelig til os, så vi kan få en god dialog om hvordan vi sammen sikrer en bæredygtig fremtid!

Email: info@terrariet.dk

Herunder har vi samlet en gennemgang af delmål i de 4 ud af FN’s 17 verdensmål, hvor Terrariets fokus er placeret.

Farverne markerer hvad vi som virksomhed har nået, arbejder med eller gerne vil begynde på.

 • Støtte til udvikling af nye digitaliseringsprodukter.
 • Samarbjede med uddannelsesinstitutioner om innovation (lokale folkeskoler, SDU mm.)
 • Skabelse af innovative og energieffektive bygninger.
 • Ansættelse af ledige på kanten af arbejdsmarkedet
 • Ansættelse af unge mennesker
 • Uddannelse af ansatte i håndtering af farlige situationer
 • Oplevelser og tilbud til både lokale og udefrakommende
 • Investering i udvikling af lokalområdet
 • Rådgiving til gæster om nærliggende oplevelser.
 • Cykeludlejning til gæster i sommerhalvåret
 • Formidling af lokal natur og kultur til gæster
 • Involvering i udvikling af lokale natur- og kulturprojekter
 • Kørestolsadgang
 • Information til gæster om at komme til/fra offentlig transport
 • Ladestandere til el-biler
 • Formidling om livet i havet og de menneskeskabte udfordringer det står overfor
 • Formidling om udrydningstruede arter  globalt og lokalt
 • Donationer til bevarelsesprojekter lokalt og globalt (KSP, Asien Turtle project, padder i Assens Kommune mf.)
 • Beskyttelse af nærområder med skov
 • Aktiv deltagelse i udvikling af lokale naturområder
 • Fremmelse af biodiversiteten ved at lade grønne områder stå
 • Beplantning med blomster for at fremme dyrelivet (f.eks. insekter)