FN's verdensmål

Bæredygtig omstilling

Foto: Klaus Laursen

Terrariets arbejde med en bæredygtig omstilling

Terrariets mission om at omdanne en god oplevelse for vores gæster til ønsket om at gøre en forskel for naturen skal understøttes af en gennemgribende bæredygtig omstilling hos Terrariet som virksomhed. Vores vision er at arbejde stratetisk og målrettet efter en bæredygtig fremtid sammen med en høj standard inden for dyrehold, formidling, forskning og besøgenes oplevelse i håbet om at bidrage så meget som muligt til bevarelsen af dyrearter i deres naturlige habitat.

Denne vision indebære for os specielt formidling af begreber såsom biodiversitet, bæredygtighed og naturgeneopretning.

Begreberne her er hovedessensen i verdensmålene 14 og 15.

Herunder har vi samlet FN’s 17 verdensmål med en gennemgang af de delmål, vi som virksomhed har nået, arbejder med eller gerne vil begynde på.

Vi håber, at du, som læser, kan drage inspiration af vores arbejde til måske at påbegynde din egen bæredygtige omstilling, til et nyt og spændende samarbejde eller rådgivning af vores process.

Har du en god idé til et samarbejde, en innovativ løsning eller noget god erfaring, som kan løse en bæredygtig problemstilling? Skriv endelig til os, så vi kan få en god dialog:)

Læs mere om de enkelte verdensmål på www.verdensmaalene.dk

Udarbejdet med hjælp fra DestinationFyn

 

 

 • Bidrager til velgørende organisationer (Bl.a. KSP, Røde Kors, Asian Turtle project, Kræftens Bekæmpelse)
 • Indkøb af vare med FairTrade-mærket
 • Forøgelse af laveste lønniveauer
 • Afhjælper madspild ved brug af frasorterede madvare fra lokale købmænd
 • Tilbyder fitnessrabat til medarbejdere
 • Tilbud om udendørsaktiviteter (cykleudlejning, kystsafari, skovsafari mm.)
 • Sundhedsforsikring og tilbud om krisehjælp til ansatte
 • Røgfri udstilling
 • Formidling om hygiejne-tiltag
 • Tilbud om førstehjælpskursus til ansatte
 • Co-op med uddannelsesinstitutioner om indhold på uddannelse (SDU, Hansenberg, KOLD College)
 • Pladser til elever og praktikanter
 • Tilbud om efteruddannelse og kurser til ansatte
 • Tilbud til ansatte om deltagelse i netværk og messer
 • Engagement i censorkorpset.
 • Intern formidling om bæredygtighed
 • Arrangementer med bæredygtighed som tema
 • Kvinder og mænd i ledelsen
 • Nedsivningsanlæg
 • Løbende optimering af vandforbrug.
 • Engagement i beskyttelse af lokale vandområder
 • Monitorering af energiforbruget
 • Energivenlige lyskilder, apparater og maskiner.
 • Vedvarende energikilde
 • Støtte til udvikling af nye digitaliseringsprodukter.
 • Samarbjede med uddannelsesinstitutioner om innovation (lokale folkeskoler, SDU mm.)
 • Skabelse af innovative og energieffektive bygninger.
 • Ansættelse af ledige på kanten af arbejdsmarkedet
 • Ansættelse af unge mennesker
 • Uddannelse af ansatte i håndtering af farlige situationer
 • Oplevelser og tilbud til både lokale og udefrakommende
 • Investering i udvikling af lokalområdet
 • Rådgiving til gæster om nærliggende oplevelser.
 • Køb af CO2-kompensation
 • Kortlægning af Terrariets CO2-aftryk
 • Medarbejderhåndbog og politik for diskrimination og diversitet på arbejdspladsen.
 • Cykeludlejning til gæster i sommerhalvåret
 • Formidling af lokal natur og kultur til gæster
 • Involvering i udvikling af lokale natur- og kulturprojekter
 • Kørestolsadgang
 • Information til gæster om at komme til/fra offentlig transport
 • Ladestandere til el-biler
 • Løbende etablering af miljø- og energibesparende tiltag
 • Fokus på madspild i Terrariets forbrug
 • Sortéring af affald
 • Løbende orientering om nationale klimapolitikker og -strategier
 • Formidling om livet i havet og de menneskeskabte udfordringer det står overfor
 • Formidling om udrydningstruede arter  globalt og lokalt
 • Donationer til bevarelsesprojekter lokalt og globalt (KSP, Asien Turtle project, padder i Assens Kommune mf.)
 • Beskyttelse af nærområder med skov
 • Aktiv deltagelse i udvikling af lokale naturområder
 • Fremmelse af biodiversiteten ved at lade grønne områder stå
 • Beplantning med blomster for at fremme dyrelivet (f.eks. insekter)
 • Inputs fra medarbejdere i forbindelse med nye tiltag
 • Partnerskaber om udvikling af nye innovative løsninger
 • Netværk og vidensdeling
 • Opsættelse af mål, indsamling af data og opfølgning
 • Erfaringsdeling
 • Samarbejde med andre virksomheder/offentlige instanser om at løse bæredygtige problemstillinger