Som følge af stormfloden d. 20-21 oktober 2023, har Terrariet, i lighed med København Zoo, været ude for at vurdere hvordan stormfloden og den dermed øgede havstand kan have påvirket strandtudsepopulationerne på Helnæs Maden og de individer som vi udsatte i 2022.
Strandtudsen er tilpasset til at kunne leve i vand med høje saltkoncentrationer for at undgå rovdyr og konkurrence fra andre padder. Æg og haletudser kan tolerere ≤ 5‰, hvor ældre haletudser kan tolerere saliniteter op til 7-8‰ idet  at vand fordamper fra vandhullerne i løbet af foråret og sommeren hvilket medfører en højere saltkoncentration. De voksne strandtudser kan tolerere saliniteter helt op til omkring 16‰ (Jammerbugt kommune, 2015).

Hvad observerede vi?

Terrariet har udvalgt en bestemt sø midt i et af transekterne på Helnæs Maden til at måle og sammenligne salinitetsniveauer hen over år og sæsoner. Saliniteten er tidligere blevet målt til at være følgende værdier historisk set:

Dato September 2019 April
2020
April
2022
April
2023
November
2023
Salinitet ≤ 1 ‰ ≤ 0.4‰ 0.3‰ 0‰ 2‰
Metode Porevand Porevand Refraktometer Refraktometer Refraktometer

Vi har dermed målt og observeret den til dato højeste salinitet på Helnæs Maden.

Vi målte desuden saliniteten i adskillige andre søer, for at se hvorvidt de forskellige vandhuller varierede og hvorvidt saliniteten var nået op over strandtudsens kendte salttolerance i nogle af de søer som ikke er udtørrede på nuværende tidspunkt.

Under Terrariets feltarbejde på Helnæs Maden finder vi typisk strandtudsen i de to største vandhuller. Vi målte i dag en salinitet på 0‰ og 0.5‰ i disse vandhuller hvor vi normalt finder flest strandtudser. I kontrast målte vi en salinitet på mellem 7‰ og 10‰ i de vandhuller som ligger bagerst i terrænet, tættest på åløbet imod syd. Her finder vi normalt ingen strandtudser. Hvorvidt dette skyldes at saliniteten generelt er højere i de sydlige vandhuller, eller om det indikerer at vandet under stormfloden sandsynligvis har fulgt åløbet som er gået over sine bredder og har fyldt havvand fra Lillebælt i de sydligste vandhuller, ved vi af gode grunde ikke, da vi ikke tidligere har målt salinitet i disse vandhuller.

Potentielle påvirkninger

Ifølge DMI og Assens Kommune nåede vandstanden at stige med over 2 meter i Assens havn (Assens Kommune 2023). Ifølge KAMP, klimatilpasning databasen ses det at hele transektet vil være fuldt oversvømmet ved en vandstandsøgning på 1.8 meter.

Vi frygter at vandstanden kan have medført at hullerne, hvori strandtudserne går i dvale, er blevet oversvømmet med vand. Dette kan have medført at de er druknet. Det er desværre endnu uvist hvor strandtudserne går i dvale, samt præcist hvor langt væk fra vandhullerne de bevæger sig, hvorfor vi ikke med garanti kan sige hvorvidt dette vil være tilfældet. Vi kan dog se på klimatilpasningskortet at strandtudserne skal have bevæget sig helt syd for åløbet for at de med garanti ikke er blevet påvirket af de øgede vandstande – hvis vandstanden har været steget med over de 1.8 meter.

Påvirkninger

Vi tjekkede området for døde individer fordi vi målte temperaturen i vandhullerne til at være omkring 9.2 grader. Kombineret med en middeltemperatur på omkring 7 grader i oktober (DMI 2023) er der chance for at enkelte strandtudser endnu ikke var gået i dvale da stormfloden fandt sted. Idet vi først var ude og besigtige området 1.5 uge efter oversvømmelsen, er det dog usandsynligt at eventuelle døde individer ikke allerede er blevet spist og vi fandt derfor ikke overraskende ingen døde individer.

– I sig selv har de øgede saltkoncentrationer ikke nødvendigvis en negativ påvirkning på strandtudsen, idet de er tilpassede til at leve i brakvand – for voksne individer med saltkoncentrationer helt op til 16‰. Dette er i modsætning til nogle af strandtudsens konkurrenter, f.eks. den grønne frø og skrubtudsen, som ikke er tilpasset til at leve i brakvand.

Referencer:

Jammerbugt kommune. (2015). Strandtudse: Biologi og forvaltning. In: Amphi Consult, Naturstyrelsen & Jammerbugt kommune.
Assens Kommune (2023) Varsel om forhøjet vandstand i Assens < https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/varsel-om-forhoejet-vandstand-i-assens/ >
DMI (2023) Helnæs Strand Vejrarkiv < https://www.dmi.dk/lokationarkiv/show/DK/11102547/Heln%C3%A6s_Strand/#arkiv >
KAMP Klimatilpasning < https://kamp.klimatilpasning.dk/frahavet/havvandpaaland?value=havvandpaaland_2_1 >