Foto: Silas Orbe

 

Vores dyr

 

På Terrariet har vi over 900 dyr fordelt på mere end 110 forskellige arter af krybdyr, padder, invertebrater, fisk, fugle og pattedyr.

Du kan herunder læse mere om vores dyr og få et overblik over hvor truede de vilde bestande er i naturen. Du kan også læse mere om hvordan man ved om et dyr er truet og hvorfor zoologiske haver er vigtige i arbejdet med at bevare truede arter.

Krybdyr

Padder

Invertebrater

Pattedyr

Hvor truede er dyrene på Terrariet?

  • Least Concern (ikke truet)
  • Near Threatened (næsten truet)
  • Vulnerable (sårbar)
  • Endangered (truet)
  • Critically Endangered (kritisk truet)
  • Unknown (ukendt)

 

 

 

Hvorfor er dyr truede?

Vi befinder os lige nu, i den sjette masseudryddelse. Men hvad betyder det? Det betyder, at vi lige nu oplever, at dyr og planter uddør mange gange hurtigere end det naturligt sker. Baggrunden for dette er os, mennesker.

I dag er mange dyr truede i deres naturlige habitater, både på grund af klimaforandringer, hvor temperaturer og vandstande ændrer sig, og på grund af os mennesker, som direkte truer dem. Det gør vi ved at ødelægge deres habitater ved at fælde træer for at kunne etablere veje og drive landbrug, ved direkte at indsamle dyr for at sælge dem som kæledyr eller til at kunne producere læderprodukter, ved at fange dem, fordi deres kød er eftertragtet, eller fordi de skal bruges i traditionel medicin.

Hvordan ved man, om et dyr er truet?

IUCN Red List har udviklet en vurderingsskala til at klassificere arters risiko for at uddø. Organisationen har til formål at fremme bevarelse. På IUCNs hjemmeside kan man slå alle arter op, se hvor udryddelsestruede de er, hvad de er truet af og en masse anden information omkring artens biologi og geografi.

 

Listen er delt i 9 kategorier: Not Evaluated (ikke evalueret) – Data Deficient (data mangler) – Least Concern (ikke truet) – Near Threatened (næsten truet) – Vulnerable (sårbar) – Endangered (truet) – Critically Endangered (kritisk truet) – Extinct in the Wild (uddød I naturen) – Extinct (uddød)

 

Desværre er der stadig mange reptiler og padder, som mangler at blive vurderet, eller hvor der ikke eksisterer noget data på arten, hvorfor den slet ikke kan blive vurderet. Faktisk mangler der data for 11% af reptilerne og 14% af amfibierne – der er med andre ord mange arter, som vi slet ikke ved noget som helst om.

 

Terrariet håber at kunne bidrage til, samt at øge den tilgængelige viden om de arter, som vi har i vores udstilling.

Hvorfor er zoologiske haver vigtige?

Selvom mange af vores arter her på Terrariet er udryddelsestruede i naturen, så er det heldigvis ikke dem alle. Desværre kan en art hurtigt blive vurderet, som værende udryddelsestruet, og når det sker, er det en kæmpe fordel, at vi allerede ved en masse om deres biologi, så vi kan bidrage til at bevare arterne i deres naturlige habitat.

 

Dyrene i zoologiske haver fungerer, som ambassadører for deres vilde artsfæller. De er et vigtigt element i formidlingen og de bidrager til at skabe opmærksomhed på natur-og artsbevarelse, samt de trusler, som deres vilde artsfæller står overfor. Individerne i zoologiske haver fungerer også som backup populationer, hvor vi forsøger at bevare mest muligt af arternes genetik. Idet at zoologiske haver samtidig har avlsprogrammer på mange arter, på tværs af kontinenter, sikrer vi os, at vi opretholder sunde og levedygtige populationer. Når truslerne i naturen en dag, forhåbentligt, er væk, kan det være en mulighed at genudsætte nogle arter i naturen.

 

Foruden alt dette, så indsamler og deler zoologiske haver data på dyrene med hinanden, så vi både kan sikre den bedste velfærd, at kunne optimere avlen og samtidig at kunne bidrage til forskning indenfor blandt andet reproduktion og deres forventede levetid.

 

Du kan læse meget mere om vores generelle projekter her og om vores igangværende og afsluttede projekter her.

 

Der ligger med andre ord rigtig mange tanker og overvejelser bag, hvilke dyr vi har, og hvad deres formål er. Derfor udvælger vi også vores dyr baseret på hvilke arter, som vi kan gøre en forskel for med vores viden og vores faciliteter.

Herunder kan du læse mere om nogle af vores fascinerende dyr

FÅ TERRARIETS DYR NED PÅ DIN TELEFON!
,

DOWNLOAD ARATAG

Kort over udstillingen

Flotte billeder og oversigt over dyrene.

Spændende viden, som du kan tage med tilbage til klasselokalet.