De sårbare

Truede skildpadder

Truet af habitatødelæggelse og indsamling

Skildpadder er i dag en af de mest truede grupper af hvirveldyr. Mange arter er næsten helt forsvundet pga. habitatødelæggelse, samt ulovlig jagt og indfangning. Skildpaddekrisen er så alvorligt, at mange arter forventes udryddet inden for et årti idet at flere dem kun har ganske få individer tilbage. Dyrene bliver både solgt som fødevare, men også i forbindelse med kæledyrsindustrien. Specielt i Asien er næsten alle skildpadder påvirket i en eller anden grad af international handel af både skildpadderne selv og skildpaddeprodukter. På markeder kan der under religiøse helligdage blive dræbt op mod 100.000 skildpadder ad gangen.

Man skulle ellers tro at skildpadder var godt beskyttet inde i deres hårde skjold. Skjoldet er også et effektiv forsvar mod skildpaddens naturlige fjender, men det virker ikke mod en storskalet, organiseret og effektiv menneskelig jagtindsats.

Terrariet huser og formidler om flere af de mest truede arter af skildpadder i verden, hvoraf flere af arterne både findes på IUCNs rødliste (International Union for Conservation of Nature), samt er beskyttet under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna).  Her kan bl.a. nævnes Roti-slangehalsskildpadde (Chelodina mccordi), vietnamesisk damskildpadde (Mauremys annamensis), stråleskildpadde (Astrochelys radiata), sort damskildpadde (Geoclemys hamiltonii), vietnamesisk æskeskildpadde (Cuora galbinifrons) og egyptisk landskildpadde (Testudo kleinmanni).

Dyrets sponsor