Strandtudsen i Danmark

Strandtudse populationen i Danmark

Terrariet har senest deltaget i et projekt omkring estimeringen af strandtudsepopulationen på Helnæs, Torø og Ungersbjerge i Danmark,

Strandtudsen er Danmarks mindste tudseart og dens levevilkår er blevet forværret i en sådan grad at nogle populationer helt er forsvundet. Baggrunden for disse forringede levevilkår er udtørring af ynglevandhuller, overgroede rasteområder samt yngleområder.

Der blev i 2012 estimeret at være 120 individer af strandtudser på Torø og Undersbjerge. Projektet følger op på denne undersøgelse blandt andet for at forhindre at strandtudsen udryddes i området.

Det blev her estimeret at populationen på Torø og Ungersbjerge er steget til 260 individer i alt, hvorfor der ses en langsom fremgang for strandtudsen.

Har du lyst til at skrive et projekt hos Terrariet?

Du kan få mere inspiration til projekter her, hvor du også kan læse mere om de afsluttede projekter som Terrariet har været en del af.