DEN KYSTNÆRE TUDSE

Strandtudse

Foto: Silas Orbe

GUL STRIBE NED LANGS RYGGEN

Strandtudsen (Epidalea calamita) kendes på en tydelig gul stribe ned langs ryggen og gulgrønne øjne.  Det er en meget højlydt padde og et kor af hanner kan høres flere kilometer væk. Kaldet er meget karakteristisk og lyder lidt som en snerrende kvækken.

Den bevæger sig modsat Danmarks to andre tudsearter ikke i små hop, men piler derimod afsted over korte strækninger lidt ligesom en mus. Arten er blevet meget sjælden i dansk natur og findes i små isolerede bestande, ofte på øer. Den kan dog også findes inde i landet i gamle grusgrave og lavvandede vandhuller uden ænder og fisk.

De sidste par år er der blevet foretaget en solid bevaringsindsats, hvilket har hjulpet til, at den danske bestand nu er nogenlunde stabil.

Dyrets sponsor

Se video om dyret