Det smukke skjold

Stråleskildpadde

Skovbundens strålende kamuflage

Stråleskildpadden er alvorligt truet af habitatødelæggelse og ulovlig indsamling. Skildpadden bliver både brugt til spise, samt salg på det sorte marked grundet dens flotte skjold. I 2005 var der omkring 12 mio. dyr tilbage i naturen, men det estimeres at op mod 250.000 dyr fjernes fra naturen hvert år. Hvis det fortsætter vil  arten inden længe være helt forsvundet fra naturen. Skjoldets flotte udseende efterligner effekten af solstråler på skovbunden, så skildpadden kan gå i et med omgivelserne og undgå rovdyr. Arten kan blive meget gammel – helt op til 188 år.

Dyrets sponsor

Se video om dyret