De invasive

Nordamerikanske terrapiner

Naturens “slidere”

 Som overskriften fortæller, kaldes de også naturens “slidere”, da de hurtigt kan glide af eksempelvis en træstamme eller en sten, hvis de føler sig truet. På den måde er de i sikkerhed under vandet for eventuelle rovdyr. Der er tale om rødøret, guløret og cumberland terrapiner (hhv. Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii), der er nordamerikanske sumpskildpadde-arter. Når temperaturen når under 10 C går terrapinerne i en slags vintersøvn. De er dog stadig vågne, men deres metabolisme nedsættes med op til 80%, for at nedsætte energibehovet. Det er på den måde, at de er i stand til at overvintre i den danske natur uden alt for store problemer. I en dyb dansk sø kan de klare sig helt op til 5 måneder under vandet. 

De 3 terrapin-arter (rødøret, guløret og cumberland) er og har været meget populære som hobbydyr i Danmark. De stammer oprindelig fra Nordamerika, men har efterhånden spredt sig til store dele af verden, hvilket hovedsageligt er sket på grund af ulovlig udsætning af kæledyr. Også i den danske natur er de blevet invasive arter, hvor de altså på trods af frostgrader om vinteren godt kan overvintre og overleve. Studier fra andre lande har vist, at de kan udkonkurrere hjemmehørende arter som for eksempel fisk, fugle og padder. Import af rødøret og guløret terrapin til Danmark er i dag også forbudt i forsøget på at udfase arterne i kæledyrsindustrien og dermed også i den danske natur. Ofte kan de have negative konsekvenser for os eller den lokale biodiversitet, da man ikke helt kan forudse deres effekt og videre udbredelse. 

I forsøget på at kontrollere antallet af terrapiner i naturen, deltager Terrariet som modtagestation for dyr fundet i naturen og fra privathold. Vi tager gerne i mod dem i sommermånederne, da vi her har bedst plads i både karantæne og senere de forskellige vandhuller i Terrariets have. Det har noget med temperaturforskellen at gøre, da de ikke kan tåle alt for pludselige temperaturskift.