De invasive

Nordamerikanske terrapiner

Naturens “slidere”

Rødøret, guløret og cumberland terrapiner (hhv. Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii) er nordamerikanske sumpskildpadde-arter. Når temperaturen når under 10 C går terrapinerne i en slags vintersøvn. De er dog stadig vågne, men deres metabolisme nedsættes med op til 80% for at nedsætte energibehovet. I en dyb dansk sø kan de klare sig helt op til 5 måneder under vandet. På engelsk har de fået navnet sliders, fordi de i deres flugt fra rovdyr hurtigt kan ”slide” af sten og træstammer og ned i sikkerhed i vandet.

De 3 terrapin-arter (rødøret, guløret og cumberland) er og har været meget populære som hobbydyr i Danmark. De stammer oprindelig fra Nordamerika, men har efterhånden spredt sig til store dele af verden, hvilket hovedsageligt er sket pga. ulovlig udsætning af kæledyr. Også i den danske natur er de blevet invasive arter, hvor de trods frostgrader om vinteren godt kan overvintre og overleve. Studier fra andre lande har vist, at de kan udkonkurrere hjemmehørende arter som f.eks. fisk, fugle og padder. I forsøget på at kontrollere antallet af terrapiner i naturen, deltager Terrariet som modtagestation for dyr fundet i naturen og fra privathold.  Import af rødøret og guløret terrapin til Danmark er i dag også forbudt i forsøget på at udfase arterne i kæledyrsindustrien og dermed også i den danske natur.