Den hjemmehørende

Europæisk sumpskildpadde

Kamufleret i vandhullet

Europæisk sumpskildpadde er en langtidslevende ferskvands-skildpadde. Den er tidligere fundet i Danmark i nærheden af Silkeborg, samt for nyligt ved Holluf Pile på Fyn. Det er dog svært at sige om, det er en naturlig forekomst, eller om de er udsatte kæledyr. Arten er på tilbagegang i mange lande og helt uddød i Storbritannien og også uddød i Schweiz, men her blev den reintroduceret i 2010. Tilbagegangen kan måske skyldes klimaforandringer samt øget biltrafik i yngleområder.

Dyrets sponsor

Se video om dyret