Alle levende organismer ældes og dør – der er ingen måde at undslippe døden. Men ikke alle organismer skal gennem svækkelse og forringelse, før de dør.

De gængse teorier om aldring er blevet modbevist, ved at bevise, at mange skildpadde-arter er i stand til at ældes langsommere eller ligefrem slet ikke at ældes. Det betyder, at aldring ikke er uundgåelig for alle organismer.

I et nyt studie, publiceret i Science har forskere fra Syddansk Universitet brugt data som Terrariet i Vissenbjerg sammen med adskillige andres zoologiske haver og akvarier har bidraget med. Her undersøgte forskerne 52 arter af skildpadder. Den data som Terrariet i Vissenbjerg har registreret i Species360 Zoological Information Management System (ZIMS) har medvirket til at forskerne har kunne finde frem til at i modsætning til mennesker og andre arter, så trodser nogle arter af skildpadder evolutionens teorier ved at nedsætte deres aldringshastighed som reaktion på forbedrede levevilkår i zoologiske haver og akvarier.

Ud af de 52 studerede arter af skildpadder og havskildpadder, ses en ekstrem langsom aldring hos 75 %, imens hele 80 % af skildpadderne ældes langsommere end mennesker.

Det gør dem dog ikke udødelige. Det betyder kun, at deres risiko for at dø ikke stiger med alderen, men den er stadig større end nul. I sidste ende vil de også dø af uundgåelige årsager som fx sygdom, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Fernando Colchero, lektor ved Institut for Matematik og Datalogi.

Som en del af vores forpligtelser til både bevarelse og dyrevelfærd, registrerer vi data i ZIMS på alle de arter som er en del af vores udstilling. Det gør vi dels for at sikre en høj forvaltning af vores dyrebestand hvor dyrene har det godt og dels at vi kan bidrage til forvaltningen af arternes populationer og bevarelse. Vi er derfor stolte af at den data som vi løbende har indsamlet og registreret på de 19 forskellige arter af skildpadder som vi har i vores udstilling, direkte har bidraget til dette studie som har hjulpet forskere med at forstå aldringen hos disse arter.

Den fulde artikel om skildpaddernes aldring kan findes her.

Du kan også læse Syddansk Universitets pressemeddelelse her, hvor dele af ovenstående tekst stammer fra.

 

 

På øverste billede ses en Græsk landskildpadde (Testudo hermanni). På de tre nederste billeder ses en Amerikansk æskeskildpadde (Terrapene carolina), Europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis) og Roti-Slangehalsskildpadde (Chelodina mccordi) som alle kan ses på Terrariet.