Forskning i internationalt handlede dyr

Truede dyr

Arter truet af handel

Mere end 41 % af verdens amphibier (padder) er i risiko for at uddø – og desværre vil flere arter uddø hurtigere end vi er i stand til at opdage og forske i dem.

64% er truede af biologisk udnyttelse, hvilket vil sige at vi mennesker ødelægger deres levesteder ved at fælde skovene og samtidigt indsamles individer som indgår i den internationale handel hvor de bliver solgt som kældedyr.

Krybdyr udgør ligeledes en taxonomisk gruppe som er underrepræsenteret når det kommer til beskyttelse af vilde dyr og deres habitater, hvorfor de udgør en gruppe af arter som kan risikere at uddø hurtigere end vi kan forestille os. Det at vi ikke ved særligt meget om krybdyr, sammenlignet med eksempelvis pattedyr, gør at vi end ikke ved i hvilken grad de bliver påvirkede af den 6 masseudryddelse som finder sted lige nu.

Krydbyr og padder er foruden deres fascinerende egenskaber og udseende også enormt vigtige at beskytte, fordi de er en afgørende fødekilde for mange fugle og pattedyr.

Vi bidrager til forskningen ved at stille vores viden, vores dyr og vores fasciliteter til rådighed. Vi samarbejder med Syddansk Universitet og med forskningsgruppen Species360 Conservation Science Alliance.

Senest har Terrariet været en del af et bachelorprojekt som undersøgte hvordan man fysisk kan se forskel på om en skildpadde er opdrættet i fangenskab og om skildpadden er klækket i naturen. Efter projektet udgav Species360 en manual som er tilsigtet til at kunne hjælpe myndigheder og toldere i at kunne differentiere imellem de fangenskabsopdrættede og de vildt fangede skildpadder.

Du kan læse manualen her.

Har du lyst til at skrive et projekt hos Terrariet?

Du kan få mere inspiration til projekter her, hvor du også kan læse mere om de afsluttede projekter som Terrariet har været en del af.

Vidste du at vi på Terrariet har flere arter som er omfattet af CITES?

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention som skal sikre at den internationale handel ikke truer artens overlevelse. På nuværende tidspunkt er der cirka 37. 000 arter af dyr og planter som er beskyttet i forskellige grader. Lovgivningen gælder uanset om dyret er levende eller om det er produkter som stammer fra dyret, såsom skin, tænder eller fjer. Det er med andre ord meget forskelligt hvad baggrunden er for at handle med dyrene. Det kan eksempelvis være skind som skal bruges til at lave tasker eller bælter, levende dyr som sælges som kæledyr imens andre fanges fordi deres kød er eftertragtet.

På Terrariet har vi flere arter som er omfattet af CITES, blandt andet vores komodovaraner og vores pandekageskildpadder. Komodovaraner er i naturen truet fordi de fanges for at blive videresolgt levende, eller for at sælge deres skind. Pandekageskildpadder, og de fleste andre skildpadder, er truede fordi de indsamles og handles som kæledyr.

Men hvorfor er international handel med vilde dyr et problem? Det er det, fordi efterspørgslen er for stor og at vi mennesker derfor overudnytter dem. Det vil sige, at vi indsamler eller fanger så mange individer, at populationerne ikke er i stand til, eller kan nå, at blive genoprettet. Det er specielt arter med en lang generationstid, hvilket typisk ses hos arter som vokser langsomt og bliver kønsmodne sent i livet, som ikke kan klare den efterspørgsel som der er.