Forskning i modgifte

Anti Venom Venture

Zoologisk medicinal-produkter

Hvert år bliver op mod 5 mio. mennesker bidt af giftslanger, hvilket kan lede til vansiring, invalidering og i værste fald dødsfald. Ofrerne er ofte børn fra fjerntliggende områder, hvor hjælp kan være svær at få. Lykkedes det faktisk at nå frem til et hospital i tide, er man dog ikke garanteret helbredelse, da modgifte for det første koster rigtig mange penge, samt kan virke som en gift i sig selv. Det skal dog forstås at giftslanger ikke har udviklet gift for at dræbe mennesker, da vi ikke udgør et potentielt måltid. Derfor vil slangerne meget heller bruge deres kostbare gift  til at jage med og dermed få noget at spise. Det betyder at giftslanger i 90% af alle forsvarsbid mod mennesker bider med såkaldte “tørbid”, hvor de bider uden at sprøjte gift ind. Modgift består af antistoffer mod slangegift. For at producere en modgift i dag skal man malke en giftslange for gift og derefter sprøjte giften ind i et dyr, f.eks. en hest, i en ikke-dødelig-dosis. Som reaktion på indsprøjtningen begynder hesten at lave antistoffer for at neutralisere giften. Dosisen øges langsomt og efter flere uger har hesten oparbejdet en stor mængde antistoffer. Blodet bearbejdes, så de forskellige komponenter adskilles, herfra kan den del som indeholder antistofferne udtages og oprenses til en endelig modgift. modgiften er dog ikke helt uproblematisk, da der risiko for at få en allergisk reaktion på den del af modgiften, som indeholder spor af hest. I værste tilfælde kan patienten gå i anafylaktisk chok og simpelthen dø af modgiften i stedet for af slangegiften. Derfor at der et stort ønske om at udvikle billig, ufarlig og syntetisk modgift, som er tilgængelig for udsatte og fjerntliggende områder, som ikke har de alvorlige bivirkninger, man finder i modgifte i dag, samt ikke produceres vha. invasive metoder involverende dyr. Det er her at Anti Venom Venture kommer ind i billedet. Terrariet deltager i projektet Anti Venom Venture, som har til formål at udvikle bedre modgifte, samt medicinalprodukter til behandling af en lang række sygdomme. Projektet styres af EpiDiscovery Group fra Københavns Universitet. Projektet forsker i mange forskellige giftslange-arter og deres giftes mulige brug til bl.a. behandling af højt blodtryk, hjertesygdomme, blodpropper, alzheimer og kræft. Der findes endda allerede medicin på markedet, som er udarbejdet fra gifte. Et eksempel er et forebyggende middel til hjerteanfald udvundet fra klapperslangegift.