Truet af habitatødelæggelse og krybskytteri

Bevarelse af komodovaraner

Hjælp os med at støtte bevarelse af komodovaraner!

På trods af sin imponerende størrelse og frygtindgydende udseende er komodovaranen truet og findes derfor på CITES’ Appendix I, samt IUCN’s rødliste under sårbar (VU). Det skyldes hovedsageligt menneskeskabte aktiviteter, som krybskytteri og habitatødelæggelse. Historisk har lokalbefolkningen også dræbt komodovaraner, da de har haft store problemer med at varaner bl.a. har dræbt deres husdyr

Terrariet støtter den indonesiske organisation KSP (Komodo Survival Program). Organisationens mission er at indsamle data omkring komodovaranernes biologi, populationsstørrelser og deres habitater. Informationerne bruges til at opbygge lokal ekspertise, overvåge populationer, opbygge en brugervenlig database, samt opsætte bevarelsesprojekter for både komodovaraner og naturen omkring dem. Derudover formidler de til lokalbefolkningen om beskyttelse af varanerne. Organisationen holder til på øen Flores, da der her er store problemer med at bevare komodovaranerne, mens der på øerne i Komodo Nationalpark er bedre overvågning og stabile populationer. Komodovaranerne i avlsprojektet opsat af EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) stammer alle fra Flores.

Terrariets komodovaraner kommer fra Barcelona Zoo og blev klækket i december 2012. De indgår i det avlsprojekt, som er opdsat af EAZA. Her bliver der nøje holdt øje med avlsgruppen, så der ikke forekommer indavl. Når vores dyr bliver kønsmodne vil de derfor blive introduceret for en ny mage i en anden zoologisk have.

Kan du undvære 10kr., 20 kr. elle mere, så vil du kunne gøre en forskel. Din donation kan sendes med MobilePay og vil gå til Terrariets bevarelsesprojekt for komodovaraner.

Midlerne går både til bevaring af komodovaraner i naturen gennem projektet KSP i Indonesien, samt til Terrariets eget arbejde med formidling og avl af komodovaraner her i Danmark.

 

Hjælp komodoerne!

Send din donation til

35032

Skriv “Komodo” i beskrivelsen

Læs mere om bevarings-       programmet her

Se video om Terrariets komodovaraner