Bevarelsesprojekt

Skildpadder

Skildpadder i krise

Nogle af verdens mest truede dyrearter er skildpadder og ulovlig handel med skildpadder er et stort verdensomspændende problem. De bliver indfanget i naturen og solgt videre som enten føde, kæledyr, trofæer eller som potensmiddel (skjoldet pulveriseres).

Terrariet er bl.a. medlem af Turtle Survival Alliance (TSA) i Europa, som arbejder med bevarelse og formidling af truede skildpaddearter i hele verden. Organisationen modtager også mange af de konfiskerede dyr og sørger for et nyt hjem til dem. Dyrene får i langt de fleste tilfælde et nyt hjem i zoologiske haver, hvor deres historie kan blive fortalt og hvor de måske kan indgå i avlsprogrammer. Avlsprogrammerne har til formål at have en ”back-up” population i tilfælde af at arten uddør i naturen. Nogle gange har det også været muligt at udsætte overskydende avl tilbage i dyrenes naturlige habitater. Terrariet modtager også en del af disse konfiskerede dyr.

Terrariet arbejder med bevarelse af forskellige arter. En skildpaddeart fra Madagaskar kaldet plovfureskildpadde er helt op til 250.000 kroner værd på det sorte marked. Der findes under 300 individer tilbage på Madagaskar og det forventes, at arten er uddød i naturen inden for få måneder. På grund af sin meget lille tilbageværende populationsstørrelse, er det ikke muligt for Terrariet at udstille denne art. I stedet udstilles dens fætter stråleskildpadden, der også er fra Madagaskar. Tusindvis af stråleskildpadder bliver hver måned smuglet ud af Madagaskar og det vurderes, at der inden for få år er i samme dårlige situation som plovfureskildpadden.

En anden art, der ekstremt truet, er den vietnamesiske æskeskildpadde. Det vurderes, at der kun findes omkring 500 individer tilbage i naturen i Vietnam. Terrariet deltager i et avlsprogram med vietnamesisk æskeskildpadde og Terrariet er en af de institutioner i verden, der har bedst succes med at avle dem. Terrariet vil i den nærmeste fremtid søge om midler til at opbygge et endnu bedre avlscenter for denne art, hvor de får optimale yngleforhold.

Udover de nævnte arter udstiller og formidler Terrariet også om flere andre meget truede skildpaddearter.

Støt projektet

Se video om projektet

Kommer snart