Den levende gargoyle

Nykaledonisk gekko

En mester i kamuflage

Modsat andre gekkoer er denne art ikke lige så god til at klatre på lodrette flader. Den lever dog stadig hovedsageligt i træer, hvor den mest er aktiv om natten.  Den kaldes ofte for gargoylegekko på grund af hornede vækster på hovedet, samt dens farvemønstre og store blege øjne. Når de bliver bange vil de ofte tabe halen i forsøget på at distrahere en fjende. Halen gror tilbage igen, men dog ikke i samme stand som før. Denne art findes kun på Ny Katelonien, hvor det lige nu undersøges af CITES om den skal på listen over truede arter

Dyrets sponsor