Bevarelsesprojekt

Den fynske løvfrø

Løvfrøen er truet

Med dens klare grønne farve er Løvfrøen en af de flotteste danske padder. Løvfrøen har mange naturlige fjender og den bruger sin kamuflage for at undgå at blive opdaget. Dens største fjende er dog menneskelige aktiviteter. Løvfrøen var før 1950erne udbredt i store dele af landet men er siden forsvundet fra 90% af vandhullerne. Omdannelse af landskabet så det var bedre egnet som landbrugsjord var formentlig formentligt den største faktor i populationsnedgangen. Siden er der dog i store dele af landet blevet oprettet mange nye vandhuller til løvfrøer og populationen menes stabil. Det vurderes, at der findes omkring 25.000 individer.

På Fyn er der dog en del usikkerhed om hvor løvfrøen er til stede. Rapporter tyder på, at de er begrænset til nogle få vandhuller i Assens kommune. Terrariet vil i samarbejde med Assens kommune og biologer fra biologisk institut på Syddansk Universitet undersøge populationsudbredelsen af løvfrøen startende med en optælling af individer i kendte løvfrøsområder. Det skal undersøges, om det er sandsynligt, at også løvfrøen har været til stede i mange andre vandhuller på Fyn. Efter endt analyse af resultater tages det i samarbejde med Assens kommune, Syddansk Universitet og andre relevante myndigheder stilling til, om der skal opsættes et avlsprojekt og senere genudsætning af opdrættede individer i nye vandhuller.

Støt projektet

Se video om dyret

Kommer snart