Bevarelsesprojekt

KOMODO

Komodo Survival Program

På trods af sin imponerende størrelse og sit farlige udseende er komodovaranen truet. Det skyldes hovedsagligt menneskelige aktiviteter som krybskytteri og ødelæggelse af komodovaranens habitater. Lokalbefolkningen har historisk set også haft problemer med komodovaraner, da den jagter deres husdyr. Det er dog vigtigt at bevare komodovaranen da den spiller en vigtig rolle i sit naturlige økosystem og at den kan indgå i vigtig medicinsk forskning. I 1980 blev Komodo National Park oprettet der beskytter komodovaranen på nogle af de indonesiske øer hvor den lever. På disse øer har populationen været nogenlunde stabil. Men på andre øer er varanen helt uddød eller stadig i tilbagegang. Derfor falder den samlede population stadig og det vurderes, at der kun findes omkring 3000 individer tilbage i naturen. En af de områder hvor populationstallet er gået tilbage er på øen Flores. Her støtter Terrariet specifikt et område kaldet Wae Wuul Reserve da det vurderes, at det er her at der er behov for den største indsats for at redde den tilbageværende bestand. KSP arbejder bl.a. med:

  • Indsamling af data omkring komodovaranens biologi, habitat, populationsstørrelse mv.
  • Opbygning af lokal ekspertise der kan varetage videnskabelig overvågning og bevarelse af populationsstørrelse.
  • Opbygning af en brugervenlig database med god information om komodovaraner og bevarelsen af arten.
  • Formidling til lokalbefolkningen om beskyttelse af komodovaranen og deres habitat.

I 2015 besøgte to udsendte biologer fra Terrariet projektet. Arbejdet med ovenstående initiativer var meget imponerende og det forventes at indsatsen vil have en positiv effekt for bevarelsen af komodovaraner i Wae Wull Reserve inden for den nærmeste årrække.

Terrariets to komodovaraner er født i fangenskab og ikke taget fra naturen. Genetiske tests har dog vist, at dyrene oprindeligt stammer fra en population på netop øen Flores, hvor Terrariet deltager i bevaringsarbejdet.

For mere information om KSP Indonesia – se venligst www.komododragon.org

Dyrets sponsor

Se video om dyret