Den mest truet

Filippinsk krokodille

Ikke den største, men en af de mest aggressive

 

Filippinske krokodiller lever hovedsageligt i ferskvandsudløb eller brakvandslaguner. Krokodillen kan flyde i vandoverfladen og kan kontrollere sin opdrift ved at trække luft ind og ud af lungerne. I vandoverfladen er krokodillen næsten usynlig og kan dermed fange byttedyr ved bagholdsangreb. Hunnen lægger æg i store reder på jorden af mudder og nedfalden plantemateriale. Der er en af de mest truede krokodillearter i verden. Der estimeres til at være under 250 individer tilbage i naturen i dag.

Dyrets sponsor

Se video om dyret